Get A Grip

ภาควิชาจิตวิทยา และโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ภาคพิเศษ จัดโครงการ Get A Grip  to Success 2565 ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ เดอะไพน์รีสอร์ท อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตที่กำลังจะจบการศึกษาและก้าวเข้าสู่การทำงาน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

Leave a Reply