โครงการ Get a Grip To Success #4

April 28, 2018 @ 8:00 am - April 29, 2018 @ 5:00 pm
Loading Events
  • This event has passed.

โครงการดีๆ สำหรับนิสิตจิตวิทยา ชั้นปีที่ 4 ทุกสาขา ภาควิชาจิตวิทยาจะจัดกิจกรรม Get a Grip to Success ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิต รวมทั้งกิจกรรมปัจฉิมนิเทศก่อนจบการศึกษา ในวันที่ 28-29 เมษายน 2561 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี

Details

Start:
April 28, 2018 @ 8:00 am
End:
April 29, 2018 @ 5:00 pm
Website:
http://psy.soc.ku.ac.th/