โครงการ Get a Grip To Success #4

28/04/2018 @ 08:00 - 29/04/2018 @ 17:00
Loading Events
  • This event has passed.

โครงการดีๆ สำหรับนิสิตจิตวิทยา ชั้นปีที่ 4 ทุกสาขา ภาควิชาจิตวิทยาจะจัดกิจกรรม Get a Grip to Success ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิต รวมทั้งกิจกรรมปัจฉิมนิเทศก่อนจบการศึกษา ในวันที่ 28-29 เมษายน 2561 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี

Details

Start:
28/04/2018 @ 08:00
End:
29/04/2018 @ 17:00
http://psy.soc.ku.ac.th/