ติดต่อ

image_pdfimage_print

ที่ตั้งภาควิชา

ภาควิชาจิตวิทยา
อาคารสังคมศาสตร์ 1 ชั้น 3
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 02-561-3480 ต่อ 1

แฟกซ์ : 02-561-2230

อีเมลล์ : psychology@ku.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/PsychologyKU/

ที่ตั้งภาควิชา

ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 02-561-3480 ต่อ 1

แฟกซ์ : 02-561-2230

อีเมลล์ : psychology@ku.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/PsychologyKU/

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาค พิเศษภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาคาร 1 ชั้น 1คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ถนนงามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0 2561 3480 ต่อ 103 081-8678819
อีเมล : fsochns@ku.ac.th
เฟสบุ๊ก : Compsyku

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยา อุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ

ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ อาคาร 1ชั้น 1 ห้อง 101 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 0-2561-2522 (สายตรง) , 0-2561-3480, 0- 2561-3484 ต่อ 101
แฟกซ์ 0-2561-2522
เฟสบุ๊ก: https://www.facebook.com/IOPsychology-Kasetsart-University- 175480775883263/

ที่ตั้งภาควิชา

ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 02-561-3480 ต่อ 1
แฟกซ์ : 02-561-2230
อีเมลล์ : psychology@ku.ac.th

[contact-form-7 id=”2668″]