March 2017

Month

นักข่าวพลเมือง : วันนอนหลับโลก อ.นฤมล เพ็ชรทิพย์ ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวพลเมือง เนื่องในวันนอนหลับโลก ทาง สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560
Read More
ศึกษาอารมณ์เจ้าตัวเล็ก กับ อ.ดร.รัก ชุณหกาญจน์ อ.ดร. รัก ชุณหกาญจน์ได้ให้ข้อเสนอแนะถึงวิธีการศึกษาอารมณ์ของเด็ก ในรายการคิดส์ ดีแฟมิลี่ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560
Read More