January 2012

Month

Sticky Post
ศึกษาอารมณ์เจ้าตัวเล็ก อ.ดร. รัก ชุณหกาญจน์ได้ให้ข้อเสนอแนะถึงวิธีการศึกษาอารมณ์ของเด็ก ในรายการคิดส์ ดีแฟมิลี่ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560
Read More