ติดต่อทีมงาน 02-561-3480 ต่อ 1 มือถือ 084-658-3937 tncp2018@gmail.com, LINE ID : TNCP2018

ขั้นตอนสำหรับการลงทะเบียนและส่งผลงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี 2561

 

ขั้นตอนที่ 1  ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (คลิกที่นี่) เพื่อให้ผู้เสนอผลงานวิจัยได้รับสิทธิในการใช้ระบบ โดยบันทึกข้อมูลส่วนตัวให้สมบูรณ์และถูกต้อง ระบบจะออกบัญชีผู้ใช้ให้โดยอัตโนมัติ และแจ้งไปยังผู้สมัครผ่านทางอีเมลที่ได้ระบุไว้ โดยสามารถใช้อีเมล์และรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบได้ในลำดับต่อไป

 

ขั้นตอนที่ 2  ส่งผลงาน เพื่ออัพโหลดไฟล์ผลงาน และบันทึกข้อมูลรายละเอียดของผลงานผ่านระบบ (รูปแบบเอกสารของผลงานต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด)

 

ขั้นตอนที่ 3  ติดตามสถานภาพของผลงาน (ผลการพิจารณา)

 

หากท่านไม่ได้รับ E-Mail ตอบกลับ กรุณาตรวจสอบใน Junk Folder หรือ Spam Folder