ติดต่อทีมงาน 02-561-3480 ต่อ 1 มือถือ 084-658-3937 tncp2018@gmail.com, LINE ID : TNCP2018

ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ โปรดทราบและดำเนินการ  1. เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนเป็นผู้นำเสนอจำนวนมาก ขอความกรุณาจากผู้ที่ร่วมนำเสนอ (ผู้ที่จะขึ้นนำเสนอด้วย แต่ไม่ได้เป็นผู้ส่งบทความ) ทั้งประเภทนำเสนอแบบโปสเตอร์และนำเสนอแบบปากเปล่า ที่มีสถานะชำระเงินแล้ว แจ้งชื่อผลงานที่ท่านเป็นผู้ร่วมนำเสนอกลับมายังอีเมลหรือไลน์ของการประชุมเพื่อปรับสถานะเป็นผู้ร่วมนำเสนอต่อไป
  2. ผู้ที่ชำระเงินแล้วภายในวันที่ 31 พ.ค. 2561 ซึ่งยังไม่ได้ลงทะเบียนในเวบไซต์ กรุณาลงทะเบียนเพื่อทำการออกใบเสร็จรับเงินตามข้อมูลส่วนตัวของท่านต่อไป ส่วนผู้ที่ยังไม่ส่งหลักฐานการชำระเงิน กรุณาส่งหลักฐานมาได้ 3 ช่องทาง คือ แฟกส์ อีเมล และไลน์์
  3. ผู้ส่งผลงานกรุณาตรวจสอบระบบ เนื่องจากผู้ประสานงานได้ส่งเอกสารแจ้งการแก้ไขผลงานแล้ว และโปรดดำเนินการแก้ไขพร้อมส่งบทความที่แก้ไขแล้วกลับมาในระบบภายในวันที่ 11 มิ.ย. 61 ต่อไป