ติดต่อทีมงาน 02-561-3480 ต่อ 1 มือถือ 084-658-3937 tncp2018@gmail.com, LINE ID : TNCP2018

การชำระค่าลงทะเบียนการชำระค่าลงทะเบียน สามารถโอนเข้าบัญชี​ออมทรัพย์​ ธนาคาร​ไทยพาณิชย์ ​(SCB) 

สาขา​มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์​ (บางเขน)

ชื่อบัญชี: TNCP 2018 โดย​ นายถวัลย์​ เนียมทรัพย์/ พ.ต.หญิงพนมพร​ พุ่มจันทร์/ นางพลอยวไล​ ทองรักษ์

เลขบัญชี​: 235-243570-9 เมื่อท่านได้ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานยืนยันการชำระเงิน

โดยระบุชื่อผู้สมัครและจำนวนเงินที่โอนมาด้วย ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

FAX: 02-561-2230

E-MAIL: tncp2018@gmail.com

Line ID: TNCP2018