ติดต่อทีมงาน 02-561-3480 ต่อ 1 มือถือ 084-658-3937 tncp2018@gmail.com, LINE ID : TNCP2018

สถานที่ติดต่อ

ภาควิชาจิตวิทยา ชั้น 3 อาคาร 1
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900โทรศัพท์

02-561-3480 ต่อ 1 มือถือ 084-658-3937