การรับสมัคร

image_pdfimage_print

การรับสมัคร

คะแนนที่ใช้

คุณสมบัติเฉพาะ

รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio GPAX Portfolio ทางด้านสังคมไม่น้อยกว่า 1 ปี มีการช่วยเหลือทางสังคมต่างๆ

ที๋โดดเด่น

รับสมัครทาง http://admission.ku.ac.th

รอบที่ 2 การรับระบบโควต้า ขึ้นอยู่กับแต่ละโควต้า รับสมัครทาง http://admission.ku.ac.th
รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน GPAX วิชาสามัญ 9 วิชา ONET GAT85

PAT1,PAT2

สมัครผ่านเว็บไซต์ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
รอบที่ 4 การรับระบบกลาง Admission GPAX

ONET GAT85

PAT1,PAT2

สมัครผ่านเว็บไซต์ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
รอบที่ 5 การรับตรง GPAX

ONET GAT85

PAT1,PAT2

รอประกาศอีกครั้ง
Skip to toolbar