ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาคปกติ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 [pdf-embedder url="http://psy.soc.ku.ac.th/wp-content/blogs.dir/3/files/2019/03/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์-.pdf" title="ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์"]
Read More