โครงการ คุณธรรมนำชีวิต

Start Time

17 มีนาคม 2561
8.30 น.

End Time

18 มีนาคม 2561
16.00 น.

Location

ห้อง สค.3-501 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการคุณธรรมนำชีวิต

วันที่ 17 – 18 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้อง สค.3-501 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่นี่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezxqfy555obWe62e3ve_7XXUWbaLitZcgROQDjRT6tQ6y9xg/viewform