สัมมนา ชวนคุยขบคิด ปลดล็อกชีวิตเด็กไทย 4.0

Start Time

31 ตุลาคม 2560
8:30 AM

End Time

31 ตุลาคม 2560
12:00 PM

speakers

dr_benjaporn_t

พญ.เบญจพร ตันตสูติ

หมอมินบานเย็น

สัมมนา ชวนคุยขบคิด ปลดล็อกชีวิตเด็กไทย 4.0