กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560

Start Time

12 พฤศจิกายน 2560

End Time

22 พฤศจิกายน 2560

กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560

วันฝึกซ้อมย่อย 12 พฤศจิกายน 2560

วันฝึกซ้อมใหญ่ 15 พฤศจิกายน 2560

วันพิธีการ 22 พฤศจิกายน 2560